Theorie en praktijk

GAan in de Bouw biedt een modulaire beroepsopleiding voor metselen, voegen, lijmen en hellende daken. Onze opleidingen bestaan uit een theoriedeel, een praktijkinstructie en een praktijkexamen. Docenten van een ROC verzorgen de theorie, examinatoren van een ROC nemen het praktijkexamen af en instructeurs uit het bedrijfsleven verzorgen de praktijkinstructie. Daar leren onze cursisten de kneepjes van het vak.

In nauwe afstemming met het ROC leiden wij hen op tot echte vakspecialisten. Bij voldoende vraag breiden wij ons aanbod in de toekomst uit.

Certificaten en diploma

Cursisten die slagen voor een module, ontvangen een deelvakbekwaamheidsbewijs. Wanneer ze alle modulen met een positief resultaat afsluiten, ontvangen ze een vakbekwaamheidsbewijs op niveau 2 of 3. Met deze bewijzen kan elke cursist aantonen dat hij of zij over de juiste competenties beschikt.

Onze certificaten sluiten aan bij de huidige eisen van de onderwijsinspectie. Ook zijn we bezig om onze opleidingen NLQF gecertificeerd te krijgen. Dit kwalificatiesysteem maakt deel uit van een Europees raamwerk (EQF) dat ervoor zorgt dat alle opleidingen op eenzelfde niveau worden ingeschaald en dus op Europees niveau vergelijkbaar zijn. Een mbo-niveau 2 opleiding wordt NLQF niveau 2 ingeschaald. De niveau 2 opleidingen van SVGO-GAan in de Bouw ook. Ze zijn daarmee qua niveau vergelijkbaar. Wij bieden géén mbo-diploma, maar een NLQF gecertificeerd vakbekwaamheidsbewijs.

Voor wie?

De opleidingen zijn toegankelijk voor iedereen die werkt of graag wil werken in de bouw of gespecialiseerde aannemerij. De zzp’er, de vakman die zich in bepaalde onderdelen verder wil bekwamen, de zij-instromer of de jongere die het vak wil leren. Niet alle modulen hoeven doorlopen te worden. Cursisten kunnen er ook voor kiezen om slechts enkele modulen te volgen.

 

Voor jongeren onder de 22 jaar zien wij de BBL als belangrijkste leerweg, mits de betreffende beroepsopleiding via een ROC beschikbaar is. Binnen ons huidige aanbod geldt dit alleen voor de opleiding metselen. Voor de andere beroepen in de gespecialiseerde aannemerij afgedekt door het aanbod van GAan in de Bouw kunnen ook deze jongeren bij Gaan in de Bouw terecht.

Flexibiliteit

Niet elke cursist heeft dezelfde praktijkervaring. Daarom hebben wij de opleidingen flexibel ingericht. De vakvolwassen werknemer die snel een (deel)vakbekwaamheidsbewijs wil halen, kan de modulen inclusief examen in één keer doorlopen. De nieuwe werknemer, zij-instromer of schoolverlater met minder praktijkervaring start met de theorie, gevolgd door de praktijkinstructie. Daarna gaat hij binnen het bedrijf aan het werk. Als hij en zijn begeleider/ leermeester vinden dat hij er klaar voor is, kan hij zich voor het praktijkexamen inschrijven. Zo bepalen werkgever en werknemer samen het tempo van de opleiding.

Kosten

De prijs per module is € 295 per cursist per dag, exclusief BTW. Als de werkgever is aangesloten bij een brancheorganisatie, kan er sprake zijn van een tegemoetkomingsregeling. Hiervoor verwijzen wij naar de betreffende brancheorganisatie.

Waar?

De opleidingen worden op verschillende regionale opleidings-locaties, bij bedrijven, leveranciers of opleidingsbedrijven gegeven. Een groot deel van de praktijkopleiding is bij het bedrijf zelf. Hierdoor kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden.