Opleiden in modules

Bij GAanindebouw.nl vindt de opleiding in modules plaats. Dat zijn korte trainingen van drie dagen. Een groep experts uit de branches en bedrijven stelt tussen februari 2017 en juni 2017 vast wat de inhoud van die modules zal zijn. Wat moet je kennen en kunnen om een module met een certificaat te kunnen afsluiten? Een volledige opleiding (tot vakman, gezel of meester) bestaat uit zes of zeven modules. 

Opleiding op maat

Voordeel van het modulaire opleidingssysteem: het is geschikt voor diverse groepen. Jongeren, leerlingen, werknemers die al in dienst zijn, mensen die eerder in de bedrijfstak gewerkt hebben en opnieuw instromen, mensen die vanuit een ander beroep de bedrijfstak inkomen. Voor ieder is er een opleiding of deel-opleiding op maat.

Ladder van bekwaamheid

De nieuwe manier van opleiden mondt uit in drie niveaus:

vakman – gezel – meester

 

Voor elk niveau moet een aantal modules gevolgd worden. De groep experts uit branches en bedrijven die de modules samenstelt, bepaalt ook aan welke eisen moet worden voldaan voor elk van die niveaus. Met deze oplopende graad van kennis en kunde – de ‘ladder van vakbekwaamheid’ – zet de Gespecialiseerde Aannemerij vakmanschap opnieuw op de kaart.

Opleiding op werkvloer

De opleiding is volledig op de praktijk gericht en staat zo in dienst van wat bedrijven nodig hebben. Een module bestaat uit twee dagen theorie en praktijk. En één dag toetsing. 
De modules worden op de verschillende opleidingslocaties
– dus op bedrijven – gegeven. Ze kunnen afzonderlijk en in elke gewenste volgorde worden doorlopen. Je kunt één cursus volgen, om bijvoorbeeld een deeltaak te leren of je daarin verder te bekwamen. Je kunt ook in de loop van de tijd alle onderdelen en zo in feite de hele opleiding volgen.

Opleiding gecertificeerd

Elke module, elke afzonderlijke cursus, wordt afgesloten met een toets. Als de cursist die toets haalt, ontvangt hij een certificaat. Er komt een onafhankelijke stichting die de certificaten uitgeeft. Een certificaat wordt erkend door de sector. De certificaten sluiten aan op de huidige eisen van de Onderwijsinspectie. 

Zo wordt de kwaliteit van de opleiding geborgd.