top of page

OPLEIDING METSELAAR

De opleiding tot metselaar bestaat uit een niveau 2 en een niveau 3 opleiding. De niveau 2 opleiding is opgebouwd uit acht modules, inclusief twee voor lijmen. De niveau 3 opleiding is opgebouwd uit negen modules. Het is mogelijk om de volledige opleiding te volgen, maar ook het volgen van losse modules behoort tot de mogelijkheden. Iedere module wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen, waarbij een erkend (deel)vakbekwaamheidsbewijs behaald wordt. Wanneer alle modules van een bepaald niveau behaald zijn, hebben deelnemers recht op een vakbekwaamheidsbewijs. Overigens adviseert Gaan in de Bouw mensen onder de 23 jaar de reguliere BBL-vakopleiding te volgen bij een ROC en het regionale opleidingsbedrijf. 


Gaan in de Bouw adviseert en ondersteunt werkgevers bij het opstellen van een passend bedrijfsopleidingsplan. Daarbij wordt gekeken naar de behoefte van het bedrijf en de werknemer. Zo heeft een ervaren werknemer andere behoeften dan iemand die net gestart is. Uitgangspunt daarbij is dat werken en leren op een goede manier gecombineerd wordt. De praktijkopleiding vindt hoofdzakelijk binnen het bedrijf plaats onder begeleiding van een erkende leermeester. De afsluiting van de modules, zowel praktijk als theorie, vindt plaats bij regionale opleidingsbedrijven bouw en infra en duren twee tot drie dagen. Om de reistijd van kandidaten te beperken, wordt gekeken naar een zo goed mogelijke regionale spreiding. 


Bij voldoende interesse, minimaal acht kandidaten, wordt een datum en locatie vastgesteld. Dit wordt overlegd met zowel werkgever als de kandidaten. Interesse om zelf of uw werknemers deel te laten nemen aan (een van de modules van) de opleiding Metselaar? 

Laat uw gegevens achter of neem contact op met Gideon Verhoeven (0653449532 of gideonverhoeven@gaanindebouw.nl
Op de hoogte blijven van ons overige aanbod? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

MODULES VAN DEZE OPLEIDING:

Niveau

Dagen

2

3

Basismetselwerk

M01

In deze module leren deelnemers basisvaardigheden voor het maken van metselwerk in verband. Denk hierbij aan metselspecie en begrippen zoals koppen- en lagenmaat. Begrippen die bekend moeten zijn om het basismetselwerk uit te kunnen voeren.

Niveau

Dagen

2

3

Isoleren

M02

Metselaars leveren door het isoleren van de gebouwschil een belangrijke bijdrage aan duurzaam bouwen. Deze module gaat in op het correct aanbrengen van een isolatiepakket.

Niveau

Dagen

2

3

Voegen

M03

Een nette afwerking van het metselwerk vereist goed voegwerk, maar hiervoor worden specifieke vaardigheden gevraagd. Deze module brengt deelnemers de vaardigheden bij om het metselwerk platvol te voegen.

Niveau

Dagen

2

3

Buitenspouwblad metselen

M04

Openingen in het metselwerk voor ramen of deuren hebben extra constructieve eisen om het metselwerk te dragen. In deze module leren deelnemers hoe lateien of andere constructies in een muuropening aangebracht moeten worden.

Niveau

Dagen

2

3

Speklaag metselen

M05

Voor het verfraaien van gevels worden speklagen toepast. De kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn, komen in deze module naar voren.

Niveau

Dagen

2

3

Onderdelen aanbrengen

M06

Deze module gaat over het correct aanbrengen van onderdelen, zoals dorpels en raamdorpelstenen, in het metselwerk voor de afwerking van deuren en ramen.

Niveau

Dagen

2

3

Grote elementen lijmen

M07

Woningscheidende wanden kunnen als lijmwerk worden uitgevoerd. De benodigde vaardigheden, zoals opperen met machines, zijn specialistisch van aard en worden in deze module geleerd. Ook hebben deelnemers de vaardigheid om lateien aan te brengen na afloop van de module onder de knie.

Niveau

Dagen

2

3

Handmatig lijmen

M08

Handmatig lijmwerk vereist werken met verschillende producten. Deze module leert de deelnemers hoe de producten verwerkt moeten worden. Daarnaast gaat deze module in op de technieken die nodig zijn om handzame blokken toe te passen.

Niveau

Dagen

3

3

Gebogen werk metselen m.b.v. een mal

M09

Gebogen metselwerk levert een sierlijk beeld op, maar het kan ook functioneel zijn voor de akoestiek. Om gebogen metselwerk te maken, worden mallen gebruikt. De techniek om correct gebruik te maken van mallen wordt in deze module geleerd.

Niveau

Dagen

3

3

Metselen strek m.b.v. een uitslag

M10

Een strek wordt als constructieve oplossing boven een muuropening toegepast. Om een strek volgens de juiste maatvoering in het metselwerk aan te brengen, wordt een uitslag gebruikt. Hoe deze gemaakt en gebruikt wordt, komt in deze module naar voren.

Niveau

Dagen

3

3

Boog ondersteunings-constructies

M11

Om het metselwerk boven een muuropening te dragen, worden bogen gemetseld. De boogconstructie die gemaakt moet worden, wordt tijdelijk ondersteund. In deze module worden de technieken geleerd die daarvoor nodig zijn.

Niveau

Dagen

3

3

Metselen van een ezelsrug

M12

Een ezelsrug wordt toegepast als afwerking van een gemetselde muur, maar daarvoor dienen wel speciale mallen gebruikt te worden. De maatvoering van de ezelsrug en de techniek om de constructie in elkaar te zetten, wordt in deze module behandeld.

Niveau

Dagen

3

3

Vlechtingen metselen

M13

Topgevels worden afgewerkt met vlechtingen in het metselwerk. Daarvoor zijn vaardigheden zoals het op maat hakken van de stenen en het inmeten van de vlechtingen nodig. Na afloop van deze module bezitten de deelnemers deze competenties.

Niveau

Dagen

3

3

Kolommen en verzwaringen metselen

M14

Een kolom of muurverzwaring wordt gemetseld als constructief element. De maatvoering en plaatsbepaling is specialistisch werk, waarvan de vaardigheden in de module geleerd worden. Na afloop van deze module zijn de deelnemers in staat aan de hand van een tekening deze constructie te maken.

Niveau

Dagen

3

3

Metselen van een schoorsteen

M15

Gemetselde schoorstenen op woningen zijn beeldbepalend. Daarvoor is een goede waterkerende aansluiting nodig. In deze module leren deelnemers hoe het werkt om een toepassing van loodloketten te maken in het metselwerk.

Niveau

Dagen

3

3

Organiseren van het werk

M16

Goede instructies en een duidelijke werkverdeling is onmisbaar bij het efficiënt laten werken van een metselploeg. De kennis en vaardigheden die nodig zijn om het werk van een ploeg te organiseren, worden in deze module aangeboden.

Niveau

Dagen

3

2

Voortgang van het werk bewaken

M17

Het bewaken en vastleggen van de voortgang van het werk is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Onder andere het bijhouden van een goede administratie helpt hierbij. Dat en meer leren de deelnemers in deze module, waardoor ze in staat zijn de voortgang van het werk op een correcte manier te monitoren.

Wil je op de hoogte
blijven van geplande
opleidingen?

Screenshot_4_blue.png

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

GidB-beeld-schuin-agenda-blauw.png

Screenshot_4.png
Gaan in de Bouw logo FC - schuin.png
bottom of page