Opleiding Metselaar

Ben je jonger dan < 23 jaar en wil je metselaar worden adviseren wij je om te kiezen voor de reguliere bbl vakopleiding bij een ROC en het daarmee samenwerkende opleidingsbedrijf.

Ben je ouder, dan kun je voor de opleiding tot metselaar bij ons terecht.

 

Onderstaand het overzicht van de modules metselen niveau 2 en 3.

De definitieve opleidingslocatie zal worden vastgesteld op basis van de woonplaats van de deelnemers. Gezocht zal worden naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt.  Ook indien het aantal aanmeldingen gelijk is aan de noodzakelijke groepsgrootte (min. 8) wordt hier zo goed als mogelijk rekening mee gehouden

Opleidingsmodules Metselen

Screenshot_4.png

Metselwerk wordt altijd in verband uitgevoerd. In deze vakmodule leer je de basisvaardigheden voor het maken van metselwerk in verband. Samenstelling van metselspecie en begrippen zoals koppen- en lagenmaat heb je nodig om basismetselwerk uit te kunnen voeren.

# dagen:

3

M01. Basismetselwerk

niveau:

2

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Duurzaam bouwen staat hoog op de agenda in Nederland. Als metselaar lever je een belangrijke bijdrage in het duurzaam maken van gebouwen door het goed isoleren van de gebouwschil. In deze vakmodule leer je hoe je een goed isolatiepakket aanbrengt.

# dagen:

3

M02. Isoleren

niveau:

2

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Voor een goede afwerking van het metselwerk wordt het gevoegd. Het voegen van metselwerk vereist specifieke vaardigheden. Als metselaar leer je in deze vakmodule de basisvaardigheden voor het platvol voegen van metselwerk.

# dagen:

3

M03. Voegen

niveau:

2

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Openingen in het metselwerk voor ramen of deuren hebben extra constructieve eisen om het metselwerk te dragen. In deze vakmodule leer je hoe je lateien of andere constructies in een muuropening aanbrengt.

# dagen:

3

M04. Buitenspouwblad metselen

niveau:

2

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Ter verfraaiing van gevels worden speklagen toegepast. De vaardigheden en kennis voor het maken van inspringen of uitspringen in het metselwerk worden in deze vakmodule behandeld.

# dagen:

3

M05. Speklaag metselen

niveau:

2

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Voor de afwerking van deuren en ramen worden dorpels en raamdorpelstenen toegepast. Het correct aanbrengen van dergelijke onderdelen in het metselwerk leer je in deze vakmodule.

# dagen:

3

M06. Onderdelen aanbrengen

niveau:

2

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Woning scheidende wanden kunnen als lijmwerk worden uitgevoerd. De lijmvaardigheden maar met name ook het opperen met machines zijn specialistisch werk. Na het volgen van deze module ben je in staat een kim goed aan te brengen wat essentieel is voor een goed eindresultaat. In het lijmwerk met grote elementen worden ook muuropeningen gemaakt. De specialistische vaardigheden en kennis voor het aanbrengen van lateien krijg je hier aangeleerd.

# dagen:

3

M07. Grote elementen lijmen

niveau:

2

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Voor het maken van handmatig lijmwerk worden verschillende producten toegepast. Hoe je deze verschillende producten verwerkt leer je hier. Ook ben je na deze module in staat de specifieke technieken voor het op maat maken van handzame blokken toe te passen.

# dagen:

3

M08. Handmatig lijmen

niveau:

2

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Gebogen metselwerk kan een sierlijk beeld opleveren maar kan ook functioneel zijn voor bijvoorbeeld akoestiek. Om gebogen metselwerk te maken gebruik je mallen. De speciale technieken voor goed gebruik van mallen en maatvoering leer je hier.

# dagen:

3

M09. Gebogen werk metselen m.b.v. een mal

niveau:

3

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Een strek wordt als constructieve oplossing boven een muuropening toegepast. Om een strek volgens de juiste maatvoering in het metselwerk aan te brengen gebruik je een uitslag. Hoe je een uitslag maakt en gebruikt voor het metsel van een strek leer je in deze vakmodule.

# dagen:

3

M10. Metselen strek m.b.v. een uitslag

niveau:

3

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Boven muuropeningen worden bogen gemetseld om het metselwerk boven de muuropening te dragen. De te metselen boogconstructie wordt tijdelijk ondersteund. Het toepassen van deze technieken leer je in deze vakmodule.

# dagen:

3

M11. Boog ondersteuningsconstructies

niveau:

3

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Een ezelsrug wordt toegepast als afwerking van een gemetselde muur. Voor het metselen van een ezelsrug gebruik je speciale mallen. De maatvoering van de ezelsrug en de techniek om de constructie te maken wordt in deze vakmodule behandeld.

# dagen:

3

M12. Metselen van een ezelsrug

niveau:

3

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Als beëindiging van topgevels worden vlechtingen in het metselwerk toegepast. Het inmeten van een vlechtingen en het op maat hakken van de stenen zijn specialistische vaardigheden die je hier leert.

# dagen:

3

M13. Vlechtingen metselen

niveau:

3

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Als constructief element wordt een kolom of muurverzwaring gemetseld. De maatvoering en plaatsbepaling met profielen zijn specialistisch werk. Na het volgen van deze vakmodule ben je in staat aan de hand van tekening deze constructie te maken.

# dagen:

3

M14. Kolommen en verzwaringen metselen

niveau:

3

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Gemetselde schoorstenen zijn beeldbepalend op woningen. Om een goede waterkerende aansluiting in het dak te maken leer je in deze vakmodule een goede toepassing van loodloketten in het metselwerk.

# dagen:

3

M15. Metselen van een schoorsteen

niveau:

3

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Om een metselploeg efficiënt te laten werken is goede instructie en werkverdeling van belang. De kennis een vaardigheden om het werk van een ploeg te organiseren krijg je in deze vakmodule aangeboden.

# dagen:

3

M16. Organiseren van het werk

niveau:

3

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png
Screenshot_4.png

Voor een goede bedrijfsvoering van een metselbedrijf is het van belang dat voortgang van het werk wordt bewaakt en vastgelegd. Een goede administratie van helpt hierbij. In deze vakmodule leer je hoe zorgt dat aan de opdracht van de klant wordt beantwoord.

# dagen:

2

M17. Voortgang van het werk bewaken

niveau:

3

Schrijf in

Screenshot_4_edited.png