top of page

ONZE PARTNERS

Onderwijs/ROC’s
De partners met wie wij samenwerking zijn het Deltion College uit Zwolle. Met hen hebben wie afspraken gemaakt over de verzorgen van de theorie en het afnemen van het theorie- en praktijkexamen. Hopelijk zijn we binnen afzienbare tijd in staat om de samenwerking verder uit te bouwen.

Regionale Opleidingsbedrijven Bouw en Infra
Ook werken we nauw samen met de regionale opleidingsbedrijven bouw en infra. Met de opleidingsbedrijven in Horst, Amersfoort, Oosterbeek, Almelo, Breda en Apeldoorn hebben we inmiddels een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het faciliteren van de opleidingen en waar het B&U aanbod betreft het deel uitvoeren van de praktijkopleiding/instructie. Afhankelijk van de vraag zal het aantal opleidingsbedrijven met wie wordt samengewerkt worden uitgebreid. 

Extern toezicht door Stichting Examenkamer
Hiervoor hebben een overeenkomst afgesloten met de Stichting Examenkamer. Zij houden extern toezicht op onze afspraken rondom de borging van de kwaliteit van de examens. Voeren wij die uit zoals  we dat hebben afgesproken? Dat is de vraag die zij onafhankelijk toetsen en beantwoorden.

Concreet Onderwijsproducten
Voor het ontwikkelen van leermiddelen en examenproducten en -diensten werken wij nauw samen met Concreet Onderwijsproducten uit Harderwijk. Een bewuste keuze, omdat zij voor dit alles ook de hoofdaanbieder zijn van het huidig door de roc’s verzorgde onderwijsaanbod. Door hierbij aan te sluiten streven wij naar uniformiteit en herkenbaarheid in de uitvoering, kwaliteit van de dienstverlening en een leverancier die voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van zowel de Inspectie van het onderwijs als ook die van de Stichting Examenkamer. Daarnaast sluit de hun (examen)aanbod prima aan bij de visie van Gaan in de Bouw.

Brancheorganisaties en bonden
Zonder samenwerking met de betrokken brancheorganisaties en bonden zou de Stichting Vakbekwaamheid en Gebouwde Omgeving- Gaan in de Bouw geen bestaansrecht hebben.
Vandaar dat wordt ingezet op een goede samenwerking met de betreffende organisaties. Dat komt onder anderen tot uiting in de bestuurssamenstelling. Zowel bonden, Bouwend Nederland als AFNL zijn hierin vertegenwoordigd.

Wil je op de hoogte
blijven van geplande
opleidingen?

Screenshot_4_blue.png

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

DÁÁROM GAAN IN DE BOUW:

Check_Green.png

Betaalbaar voor iedereen

Check_Green.png

Flexibel door modulaire opbouw

Check_Green.png

Werken én leren in de bouw mogelijk

Check_Green.png

Toegankelijk voor diverse doelgroepen

Check_Green.png

Vakbekwaamheidsbewijs niveau 2 of 3

Check_Green.png

Bouwopleidingen per regio

Check_Green.png

Altijd een cursus in de buurt

Gaan in de Bouw logo FC - schuin.png
bottom of page