top of page

Leerloopbaanpaden Basis GWW, Vakman GWW en Straatmaker niveau 2 ingeschaald!

Onlangs ontvingen wij bij SVGO-Gaan in de Bouw fantastisch nieuws. De leerloopbaanpaden van een drietal infra opleidingen zijn ingeschaald! Het gaat hierbij om de leerloopbaanpaden: Basis GWW Vakman GWW en Straatmaker niveau 2. Wat betekent dit concreet? De leerloopbaanpaden in het kort Naast aanbieder van modules voor hellende daken, leiendaken, voegen, lijmen en metselen is SVGO-Gaan in de Bouw ook examinator voor leerloopbaanpaden. Een leerloopbaanpad is een flexibele manier van opleiden die gericht is op zij-instromers in de bouw en infrasector. Via deze weg kunnen zij middels leerwerktrajecten een certificeerbare vakbekwaamheid ontwikkelen. De leerloopbaanpaden zijn NLQF ingeschaald waarmee de borging van het niveau van de opleiding is verzorgd. Wij als SVGO-Gaan in de Bouw zijn een NLQF gevalideerde organisatie en daarbij de examinerende partij. Overigens is SVGO-Gaan in de Bouw de enige partij die leerloopbaanpaden kan examineren.

NQLF-inschaling, wat is het?

Om ervoor te zorgen dat er een valide en betrouwbare kwaliteit van opleidingen en examineren is, wordt gebruik gemaakt van een NLQF-inschaling. Het Nederland Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werknemers kunnen hiermee aantonen wat zij waard zijn. Het NLFQ telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau en beschrijft per niveau de bijhorende kennis, vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Meer weten over een NQLF-inschaling? Bekijk de website. Leerloopbaanpaden Basis GWW, Vakman GWW en Straatmaker niveau 2 ingeschaald! De leerloopbaanpaden Basis GWW, Vakman GWW en Straatmaker niveau 2 zijn nu officieel NLFQ ingeschaald. Dat betekent dat naast de leerloopbaanpaden voor bouwberoepen nu ook zij-instromers in de infra deel kunnen nemen aan de leerloopbaanpaden en een valide én betrouwbar certificaat zullen ontvangen na afronding van het traject. Heeft u nog vragen of wilt u deelnemen aan een leerloopbaanpad? Neem dan contact met op Gideon Verhoeven via telefoonnummer 06-53449532.

Comments


Gaan in de Bouw logo FC - schuin.png
bottom of page