top of page

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen zorgt voor meer erkenning van vakmanschap

GAan in de Bouw juicht toe: kwaliteit wordt doorslaggevend, opleiden wordt beloond.

"Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen" door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen
"Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen" door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen

Dinsdag 14 mei 2019 mag je gerust bestempelen als een historische dag voor de bouw. Op die dag werd de "Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen" door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Hierdoor zullen er in de bouw veel zaken gaan veranderen. Niet alleen neemt de kans op bouwfouten af, het wordt voor huizenkopers bovendien eenvoudiger om bouwers aansprakelijk te stellen. De kans voor bouwbedrijven om zich te onderscheiden op aantoonbaar hoge bouwkwaliteit neemt aanmerkelijk toe en dat kunnen wij bij GAan in de Bouw alleen meer toejuichen!

Het primaire doel van de nieuwe wet die vanaf 1 januari 2021 in zal gaan, is het verminderen van bouwfouten. Het verminderen van gebreken die na de oplevering aan het licht komen, is daarbij een van de speerpunten. De wet (die er niet bepaald zonder slag of stoot is gekomen) gaat aan een hogere kwaliteit bijdragen doordat bouwers straks moeten aantonen dat zij bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Een vergunning volstaat daarbij niet meer; alles dient te worden vastgelegd in een opleverdossier. GAan in de Bouw biedt opleidingen die de kwaliteit van het vakmanschap in de bouw stimuleren. Bouwondernemers die durven te investeren in opleiding van hun personeel krijgen vanzelf meerwaarde en die meerwaarde wordt door de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen erkent.

GAan in de Bouw maakt zich sterk om vakmensen op te leiden in de gespecialiseerde aannemerij. Met de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen zal er naast meer erkenning voor vakmanschap ook meer vraag ontstaan naar MKB-bedrijven die kwaliteitswerk leveren. Bouwondernemingen die hun taak serieus nemen en bewust investeren in kwaliteit krijgen zodoende de nodige wind in de zeilen. GAan in de Bouw zorgt voor het opleiden van vakmensen die de levering van een bepaalde vakdiscipline optimaal kunnen uitdragen. Zo zijn bedrijven met goed opgeleide vakmensen straks uitstekend voorbereid op de nieuwe wet die een verhoogde aansprakelijkheid van bouwers zal gaan inhouden. Kwaliteit wordt als het ware verplicht en door de nieuwe wet krijgt het vakmanschap de waardering die het verdient.

De specialistische opleidingen voor dakdekken, voegen, metselen en kalkzandsteen verwerken zijn in het kader van de nieuwe wetgeving stuk voor stuk relevant. Kwaliteit leveren wordt straks niet alleen een belangrijke en vooraf vastgelegde voorwaarde, het wordt nog nadrukkelijker een middel voor MKB-bedrijven om zich te onderscheiden. Vakmensen leveren immers kwaliteit en juist die kwaliteit wordt van doorslaggevende betekenis om wel of niet met een bedrijf in zee te gaan. Wie vandaag investeert in het vakmanschap van morgen, bereidt zich zo goed mogelijk voor op de nieuwe wetgeving. En dat zal zich gegarandeerd goed vertalen in een hogere waarde van uw bedrijf!


Comments


Commenting has been turned off.
Gaan in de Bouw logo FC - schuin.png
bottom of page