DOCUMENTEN    

Algemene voorwaarden SVGO 15-07-2019

Examenreglement Gaanindebouw

Bijlage 1 Examenreglement Gaanindebouw

Handboek examinering

Afspraken theorie-examen

Bedrijfsopleidingsplan SVGO-Gaanindebouw

Instructie kandidaat

Beoordelingsrichtlijn kandidaat

Klachtenprocedure

Bezwaarprocedure

Beoordelingsrichtlijn beoordelaar

Rol instructeur/docent/examinator

Toelichting beoordelingsportretten

DÁÁROM GAAN IN DE BOUW:

Check_Green.png

Betaalbaar voor iedereen

Check_Green.png

Flexibel door modulaire opbouw

Check_Green.png

Werken én leren in de bouw mogelijk

Check_Green.png

Toegankelijk voor diverse doelgroepen

Check_Green.png

Vakbekwaamheidsbewijs niveau 2 of 3

Check_Green.png

Bouwopleidingen per regio

Check_Green.png

Altijd een cursus in de buurt

Gaan in de Bouw logo FC - schuin.png